Bienvenue chez Staples

Nouveau chez Staples ? Faites équipe avec nous

pexels-cottonbro-4065137

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?

Thuiswerken kan een populaire arbeidsvoorwaarde zijn. De kans is groot dat een van uw werknemers erom vraagt. Wat moet u overwegen als u uw personeel toestaat thuis te werken?

Op het eerste gezicht lijkt thuiswerken alleen maar voordelen te bieden. Het bespaart u als werkgever de kosten van werkplekken en het maakt uw bedrijf ook aantrekkelijk voor een grote groep werknemers die graag thuis werken. Zij hoeven niet meer in de file te zitten en kunnen hun werk en privéleven beter combineren.

6 aandachtspunten bij thuiswerken

Er zijn echter enkele punten van zorg. Deze bepalen of het gebruik van thuiswerken werkelijk tot de bovengenoemde voordelen leidt.

1. Vraag uzelf af waarom

Vraag uzelf af waarom u uw personeel zou toestaan van thuis uit te werken. Het antwoord op die vraag moet op zijn minst inhouden dat ook uw bedrijf en de klant er baat bij hebben Bedenk wel dat werknemers het recht kunnen hebben om thuis te werken, volgens de Wet Flexibel Werken (WFW). Werknemers die zes maanden in dienst zijn, kunnen een verzoek indienen om van werklocatie te veranderen. U mag zo'n verzoek alleen weigeren als u daar een dwingende reden voor heeft.

2. Zorg dat uw werknemers zijn voorbereid

Thuiswerken vereist competenties die misschien niet alle werknemers (voldoende) bezitten. Een thuiswerker moet bijvoorbeeld een zelfstandige houding hebben, goed kunnen plannen en organiseren, en de juiste ICT-vaardigheden bezitten. Als u vermoedt dat deze vaardigheden ontbreken, kunt u kijken of ze aangeleerd kunnen worden. U zou een opleiding kunnen organiseren die hierop gericht is. Maak vanaf 2022 gebruik van het STAP-budget voor opleidingen: een nieuwe subsidie voor scholing.

3. Maak duidelijke afspraken

Onderlinge samenwerking verloopt anders als uw werknemers niet altijd op kantoor zijn. Om misverstanden en werkconflicten te voorkomen, moet u duidelijke afspraken maken. Geef bijvoorbeeld aan wat de verwachtingen zijn wat betreft bereikbaarheid en in welke gevallen de werknemers op kantoor moeten zijn. U kunt deze afspraken vastleggen in een thuiswerkovereenkomst.

4. Zorg voor een goede werkplek

De Arbowet is ook van toepassing wanneer u thuis werkt. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een goed thuiskantoor. Een thuiswerker moet kunnen beschikken over een goed bureau, een bureaustoel en de juiste verlichting. >Als werkgever kunt u de nodige werkuitrusting voor thuiswerken aanschaffen of vergoeden. U kunt dit grotendeels belastingvrij doen via de werkkostenregeling (WKR). U moet de werknemers ook informeren over de risico's van thuiswerken.

5. Voorkom teveel productiviteit

De ervaring van veel werkgevers is dat de productiviteit toeneemt wanneer werknemers thuis gaan werken. Gewoonlijk komt dat doordat thuiswerkers minder snel afgeleid worden. Zij hebben ook de neiging langer te werken. Het is belangrijk dit goed in de gaten te houden, zodat het niet uit de hand loopt. Als werknemers voortdurend met hun werk bezig zijn, is er kans op werkstress en burn-out.

6. Houd rekening met verschillen

Niet iedereen houdt van de vrijheid en flexibiliteit die thuiswerken biedt. Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat thuiswerken weinig doet voor werknemers die een grote behoefte aan structuur hebben. Het geeft hun geen extra motivatie, noch verbetert het hun creatieve prestaties. Daarom is het verstandig om uniformiteit te vermijden en de keuze om thuis te werken aan uw personeel over te laten, tenzij zij daar specifiek om vragen.

Wist u dit?

Vanaf 2022 kunnen werknemers $2 belastingvrij krijgen voor uitgaven voor een thuiskantoor. Voor meer informatie, lees ons artikel over de thuiskantoorvergoeding.

Alternatieven voor thuiswerken

Misschien is thuiswerken niet voor alle functies in uw bedrijf mogelijk. Bijvoorbeeld voor werk dat aanwezigheid vereist, zoals in de gezondheidszorg, de detailhandel of de logistiek. In dat geval kunt u andere vormen van flexibiliteit overwegen. Met zelfroosteren bijvoorbeeld geeft u de werknemers meer controle over hun werktijden. Dat levert verschillende voordelen op, zoals een optimale inzet van uw personeel.


Delen via

Contactez-nous!

Pour le moment, aucun conseiller du service clientèle n'est disponible, mais nous vous rappellerons dès que possible.

Fill in your name and emailadress and one of our agents will get in touch with you as soon as possible.

Merci de nous avoir contactés. L'un de nos conseillers vous contactera dans les plus brefs délais.