Welkom bij Staples

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.staples.be) van Staples Belgium BVBA (hierna aangeduid als "Staples"), statutaire zetel gevestigd te Ringlaan 39 - 1853 Strombeek-Bever, geregistreerd in het Handelsregister van Antwerpen onder nummer RPR 0465.406.592.

De informatie op deze website dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden en dient niet te worden gebruikt als vervanging voor enige vorm van advies. Beslissingen gebaseerd op deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Staples tracht juiste, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan Staples de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website geboden informatie niet garanderen.

Staples garandeert niet dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Het gebruik van deze website dat het gebruik door andere internet-gebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of de informatie op deze website of de onderliggende software kan aantasten, is verboden.

Staples is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het openen van deze website en/of (het gebruik van) de op deze website beschikbare informatie. Staples behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen op de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer. Staples is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die naar deze website linken of waarnaar deze site linkt.

Neem contact op!

Op dit moment zijn er geen Customer Service Advisors beschikbaar, maar wij zullen u zo spoedig mogelijk terugbellen.

Vul uw naam en telefoonnummer in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Bedankt dat u contact met ons hebt opgenomen. Een Advisor zal u zo spoedig mogelijk contacten.